Event

Frukostseminarium: Ägaransvar och styrelsekompetens för 2000-talet

23.03.2017

Har en kapitalförvaltare ansvar utöver att generera finansiell avkastning åt sin uppdragsgivare? Ska sociala och miljömässiga hänsyn ses som en avvikelse från huvuduppdraget, med risk för ökade kostnader och sämre avkastning? Så har diskussionerna gått historiskt, men på senare år har allt fler investerare intresserat sig för möjligheter att hantera både risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfaktorer. Flertalet deklarerar nu att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och god avkastning i kapitalförvaltning.

Fiduciary Duty in the 21st Century är ett samarbete mellan UN PRI, UNEP-FI och Generation Foundation för att förändra synen på vad förvaltaransvaret innebär i teori och praktik.

  • Hur omsätts en ny syn på förvaltaransvar i bedömning och kontraktering av förvaltare?
  • Hur sätter och utvärderar kapitalägares styrelser mål för hållbarhet i sin förvaltning?
  • Hur säkerställs kompetensen i styrelser och förvaltningsorganisationer?
  • Hur inkluderar finansiella rådgivare, analytiker och dataleverantörer hållbart värdeskapande i sina tjänster och processer?
  • Vad gör lagstiftare och myndigheter?

Nathan Fabian, ansvarig för policy och research på UN PRI, kommer att tala om hur de legala tolkningarna av fiduciary duty förändrats på senare tid, samt hur investerares processer påverkas i ljuset av klimatförändringar, Paris-avtalet och den s k Bloomberg-gruppens rekommendationer för redovisning av finansiella klimatrisker. Nathan kommer också att presentera UN PRI’s nya strategier för investeringar, hållbara finansiella system och hur investerare kan bidra till FN’s hållbarhetsmål.

Datum och tid: 23 mars 8.30-10.00. Frukost (smörgås och kaffe/te) serveras från kl. 08.00.

Plats: Handelshögskolan, rum 320 vån 2, Sveavägen 65

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan vill vi ha senast tisdagen den 21 mars. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Vi bjuder på frukost (smörgås och kaffe/te).

Obs: Mötet är endast öppet för Swesif-medlemmar.